Menu
Home / / Who’s afraid of concept mapping

Who’s afraid of concept mapping

Locatie: Paradise Datum: 7 Juni 2018 Tijd: 11:00 - 12:50

Hedendaagse maatschappelijke problemen worden vaak bepaald door factoren die niet binnen de grenzen van één vakgebied vallen. Daarom is het goed om meerdere disciplines erbij te betrekken. Sommige scholen spelen hierop in met multidisciplinair- en interdisciplinair samenwerken en -leren. Voor robuuste oplossingen van dergelijke vraagstukken zou men echter toe moeten naar een meer Interdisciplinaire aanpak waarbij kennis vanuit verschillende vakgebieden wordt geïntegreerd. Daartoe is collaboratieve kennisconstructie (CKC) belangrijk. Onderhandelingen spelen hierbij een grote rol. Multidisciplinaire groepen hebben echter vaak moeite met kennis en opvattingen overbrengen aan elkaar. Mede daardoor ontbreek het vaak aan een coherente groepsvisie. Concept mapping kan mogelijk een rol spelen bij het oplossen van deze problemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat groepsleden met behulp van CCM elkaar beter duidelijk kunnen maken wat ze weten en dat CCM kan bijdragen aan een meer geïntegreerd conceptueel kader met meer (soorten) links tussen de verschillende concepten.

Multidisciplinaire samenwerking tussen studenten gaat niet vanzelf. Vaak werkt men uiteindelijk meer naast elkaar dan met elkaar. Concept mapping kan ervoor zorgen dat er daadwerkelijk synergie ontstaat tussen verschillende disciplines. In deze workshop wordt kennisgemaakt met deze methode en komen de uitkomsten van mijn onderzoek hierover aan bod.

Gegeven door Jacco de Weerd van NHL Stenden hogeschool.

Taal: Nederlands