Menu
Home / / The struggle of executive managers

The struggle of executive managers

Locatie: Fabric Datum: 7 Juni 2018 Tijd: 16:00 - 16:50
Het in balans brengen van de krachten die uitvoerende managers moeten aanpakken bij de implementatie van nieuwe, snel veranderende, educatieve programma’s, lijkt ingewikkeld. Hoewel een lerarenbureau essentieel is voor het succes van nieuwe onderwijsprogramma’s, heeft de snel veranderende opleiding een enorme invloed op de rol van de managers tweerichtingsverkeer en de mogelijkheden en re-restricties die ze zien voor leraren om agentschap te bereiken. Ons onderzoek begint met hoe uitvoerende managers de implementatie van Honours onderwijs ervaren, om te begrijpen of ze deze nieuwe ontwikkeling onderschrijven. Daarnaast richten we ons op hoe de gecompliceerde balans van krachten die uitvoerende managers ervaren bij het implementeren van Honours-programma’s, mogelijkheden biedt en beperkingen oplegt voor leraren om agentschap te bereiken. We hebben 15 uitvoerende managers geïnterviewd die verantwoordelijk waren voor het implementeren van nieuwe Honours-programma’s. Uit de resultaten blijkt dat uitvoerende managers de nieuwe innovatie onderschrijven. Verder beschrijven de managers dat ze moeten handelen in een omgeving met beleid dat veel beperkingen met zich meebrengt voor de leraar. Met als voorbeeld, bestaand beleid zoals de beoordeling of kwaliteit waarborging of nieuw Honour-beleid zoals een competentieprofiel voor zowel docenten als studenten. Omdat het bestaande en nieuwe beleid vragen om te werken met strikte procedures en regels voor rechtvaardiging, biedt het milieu volgens de ondervraagden nauwelijks mogelijkheden voor een leraar. De mogelijkheden voor het lerarenbureau liggen in de verantwoordelijkheid van de Honours teams, die ruimte bieden aan leerkrachten om zich te ontwikkelen en van elkaar te leren. De resultaten zijn verrassend omdat de instituten alle vrijheid hadden om Honours-onderwijs te implementeren.

 

Gegeven door Tineke Kingma, Marjolein Heijne, Elanor Kamans, Marca Wolfensberger  en Debbie Jaarsma van de organisaties Windesheim University of Applied Sciences, Hanze University of Applied Sciences en UMCG.

Taal: Nederlands en Engels