Menu
Home / / Mag ik u onderbreken?

Mag ik u onderbreken?

Locatie: Colour Splash Datum: 7 Juni 2018 Tijd: 12:00 - 12:50

Uit diverse rapporten van onder andere de Onderwijsraad, Vereniging Hogescholen en OnsOnderwijs2032 komt naar voren dat goed onderwijs drie doelen behoort te dienen: overdragen van kennis en vaardigheden, aandacht voor socialisatie (burgerschap) én aandacht voor persoonsvorming of terwijl: subjectivering. Dit laatst doeldomein wordt vanuit het onderwijs omarmd en erkend als een relevant en waardevol. Tegelijkertijd roept dit doel vragen op. Vragen als: Wat verstaan we precies onder subjectivering? Hoe ziet dit eruit bij leerlingen? En heel concreet: Hoe zorg je er als docent voor dat er ruimte voor ontstaat tijdens jouw les? Tijdens deze interactieve lezing zijn bovengenoemde vragen leidend. De antwoorden komen voort uit een aanzet tot een onderzoek naar de vraag: Hoe creëer je ruimte binnen de vak-les Nederlands voor het verschijnen van subjectiviteit bij leerlingen? De eerst resultaten uit een pilotonderzoek zullen worden getoond. Hoewel het onderzoek zich richt op het domein van het schoolvak Nederlands, is deze lezing actueel en uiterst relevant voor alle leraren, leerkrachten, toekomstige leraren en geïnteresseerden in onderwijs.

Gegeven door Joke van Balen van NHL Stenden Hogeschool – lerarenopleiding en lectoraat Taalgebruik en leren.

Taal: Nederlands