Menu
Home / / Intercultural readiness check

Intercultural readiness check

Locatie: VR LAB Datum: 7 Juni 2018 Tijd: 11:00 - 12:50

In deze workshop kunnen deelnemers kennismaken met een nieuwe tool die we binnen Windesheim sinds kort gebruiken, om interculturele competenties te ontwikkelen en versterken.

We presenteren tijdens deze workshop de Intercultural Readiness Check (IRC). Om  studenten voor te bereiden op hun buitenlandervaring (studie of stage in het buitenland), nemen ze deel aan onze training Get Ready, Set, Go! Een essentieel onderdeel van de training is deze wetenschappelijk gevalideerde digitale test (ontwikkeld door Ursula Brinkmann en Oscar van Weerdenburg, www.ibinet.nl), die de interculturele competenties test op 4 terreinen: Intercultural Sensitivity, Intercultural Communication, Building Relationships en Managing Uncertainty. Als zij de digitale test hebben afgerond, ontvangen studenten een uitgebreid feedbackverslag. Dit vormt dan weer de basis van hun persoonlijk actieplan dat tijdens de verdere training ontwikkeld wordt. Gedurende de tijd dat de studenten in het buitenland zijn, ontplooien zij activiteiten die erop gericht zijn  hun interculturele vaardigheden te ontwikkelen en zij brengen steeds verslag uit van de resultaten. Als studenten weer terugkomen op Windesheim, nemen ze deel aan een Welcome Back bijeenkomst. Daar worden hun leerervaringen uitgebreid besproken om echt alles uit hun buitenlandervaring en ontwikkeling te halen. De IRC is een uitstekende basis voor het ontwikkelen van de interculturele vaardigheden: gepersonaliseerd en ambitieus, die vooral op een authentieke manier studenten en professionals helpt om effectiever te functioneren in een interculturele context.

Deelnemers aan deze workshop krijgen een globale indruk wat de IRC te bieden heeft en kunnen na afloop van deze presentatie zelf ontdekken wat de IRC precies inhoudt. Vanwege de recent fors aangescherpte privacywetgeving, kunnen deelnemers niet vooraf of tijdens de workshop de IRC doen, maar na afloop krijgt iedereen informatie over hoe de IRC benaderd kan worden.

Gebaseerd op de hierboven genoemde 4 terreinen van de IRC, spelen we de Intercultural Readiness Game, waarbij deelnemers kunnen ontdekken hoe het gesteld is met hun interculturele vaardigheden.

 

Workshopleiders:

Liesbeth Rijsdijk en Ellen Keates van Windesheim Honours College, Zwolle

Voertaal: Engels