Menu
Home / / How to teach in Honours

How to teach in Honours

Locatie: Explore Datum: 7 Juni 2018 Tijd: 10:00 - 11:50

Honours-programma’s zijn selectieve studieprogramma’s ontworpen voor gemotiveerde en begaafde studenten die meer willen doen dan het reguliere programma biedt. De kenmerken van Honours-studenten en de doelen van deze onderwijsprogramma’s vragen om een ​​specifieke benadering van leerkrachten; de behoeften en kenmerken van Honours-studenten worden opgevangen door pedagogische en didactische strategieën en gedragingen om een ​​uitdagende leeromgeving voor zowel docenten als studenten te realiseren. Leraren die hoogbegaafde en getalenteerde studenten opleiden, hebben behoefte aan training, omdat ze moeite hebben met het onderwijzen van deze studenten. In deze workshop willen we de onderwijsstrategieën bespreken die essentieel zijn voor het Honours-onderwijs. Deze discussie zal gebaseerd zijn op de eigen meningen en ervaringen van de deelnemers en de drie onderzoeken: 1) Het onderzoek van Wolfensberger (2012) die op basis van literatuur en interviews drie pijlers van Honours Pedagogy formuleerden: het creëren van een gemeenschap, het vergroten van de academische competentie, en vrijheid aanbieden.         2) Vervolgonderzoek met betrekking tot de validatie van deze pijlers in de VS en Nederland. 3) Interviewstudie met ervaren docenten die zowel reguliere als Honours-lessen geven.

Deze workshop wordt gegeven door Marjolein Heijne-Penninga en Tineke Kingma van de Hanze University of Applied Sciences; Windesheim.

Taal: Engels