Menu
Home / / Finding new ways to collaborate and exchange internationally: European Honours Council

Finding new ways to collaborate and exchange internationally: European Honours Council

Locatie: Colour Splash Datum: 7 Juni 2018 Tijd: 16:00 - 16:50

Sinds 2016 stimuleert de European Honours Council talentontwikkelingsprogramma’s bij Europese hogeronderwijsinstellingen, die getalenteerde jonge mensen helpen hun potentie ten volle te benutten zodat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Dit is een uitdagend proces, maar we zijn ervan overtuigd dat internationale samenwerking en uitwisseling essentieel zijn voor talentontwikkeling in een geglobaliseerde samenleving. De EHC is uitgegroeid tot een lidmaatschap van meer dan 200 leden. We presenteren twee voorbeelden van internationale activiteiten waarbij de EHC betrokken is:

  1. Publicatie van het Journal of the European Honours Council. Dit tijdschrift (openlijk toegankelijk) publiceert notities over goede praktijken en artikelen over onderzoek, allemaal bedoeld om ervaringen en inzichten internationaal uit te wisselen. In samenwerking met een redactieraad met vijf landen is de Journal op het moment van schrijven bezig met de publicatie van zijn derde uitgave.
  2. Deelnemen aan het CoTalent-project, waarin negen instellingen uit zes Europese landen samenwerken om instrumenten te ontwikkelen die docenten helpen om talent-ed studenten in het hoger onderwijs te stimuleren. Op basis van ervaringen uit deze twee voorbeelden, openen we het podium voor een discussie met deelnemers die op zoek zijn naar innovatieve manieren om internationale samenwerking en uitwisseling te bevorderen. Alle EHC Board-leden en Journal of the EHC Editorial Board-leden die aanwezig zijn op de conferentie, zullen deelnemen aan deze sessie.

Gegeven door Maarten Hogenstijn en Pieter Veenstra (Hanze University of Applied Sciences Groningen), Marca Wolfensberger (Hanze University of Applied Sciences Groningen and Utrecht University), Ron Weerheijm (Rotterdam University of Applied Sciences), Christian Fischer (The International Centre for the Study of Giftedness at the University of Münster) Marleen Eyckmans en Vivian van Gerven (University of Antwerp).

Taal: Engels