Menu
Home / / Excellent Assesment: The impact of implicit value judgement

Excellent Assesment: The impact of implicit value judgement

Locatie: The connectors Datum: 7 Juni 2018 Tijd: 12:00 - 14:50

Op het gebied van pedagogiek is de belangstelling voor het beoordelen van studenten in het kader van het hoger onderwijs toegenomen. Er wordt beargumenteerd dat studenten “levenslang leren” moeten om zich aan te passen aan de eisen van een snel veranderende economie. Duurzame beoordeling, als een uitwerking van de welbekende praktijk van formatieve beoordelingen, wordt besproken als een didactisch hulpmiddel om deze vaardigheden te ontwikkelen. Vergelijkbaarheid binnen de mondiale kenniseconomie is een sterke motivatie geweest voor het ministerie van OCW om Honours-programma’s op te zetten binnen het Nederlandse hoger onderwijs. Deze incentive plaatst daarom “excellentie” in een bredere discussie over levenslang leren en duurzame beoordeling. Duurzame beoordeling is erop gericht om studenten te trainen om hun eigen werk te evalueren. De discussie over dit onderwerp heeft op interessante wijze de aandacht gevestigd op de fijne kneepjes van de beoordeling, die aantoonbaar verstrekkende gevolgen hebben voor het concept en de praktijk van Honours-onderwijs. Iets als “uitstekend” omschrijven – of het nu gaat om ontwerpen of lesgeven in een Honours-programma – is in de eerste plaats een waardeoordeel, een oordeel dat is gebaseerd op stilzwijgende kennis, evenals persoonlijke ervaringen en waardesystemen. Het doel van een socratische dialoog is juist om te onderzoeken hoe stilzwijgende kennis en persoonlijke waarden van invloed zijn op onze dagelijkse praktijk bij zowel het lesgeven als het beoordelen van Honours-studenten.

Gegeven door Mariska Versantvoort van de Willem de Kooning Academy, University of Applied Sciences Rotterdam.

Taal: Engels