Menu
Home / / Een wereld te winnen: Hoogbegaafden in het HBO laten leren

Een wereld te winnen: Hoogbegaafden in het HBO laten leren

Locatie: Sunshine Datum: 7 Juni 2018 Tijd: 12:40 - 13:20

In het HBO is er aandacht voor excellente studenten. Voor deze studenten zijn Honoursprogramma’s ontwikkeld. Veelal zijn de studenten die geselecteerd worden voor Honoursprogramma’s, studenten die goed presteren. Daar zitten hoogbegaafde studenten niet altijd bij, omdat bijvoorbeeld onderpresterende hoogbegaafden zonder de juiste aanpak geen goede resultaten laten zien. Ze hebben bijvoorbeeld nooit geleerd hoe ze iets dienen te leren en lopen vast als ze grotere stofhoeveelheden dienen te leren. Hoogbegaafden hebben daarnaast andere leerbehoeften dan de meeste andere studenten, ook andere behoeften dan hoogintelligente studenten. Daardoor kunnen de reguliere onderwijsvormen en de begeleiding in het Hoger Beroeps Onderwijs niet passend zijn en kunnen hoogbegaafden uitvallen. Om uitval te voorkomen dienen er aanpassingen in het onderwijs aan en in de begeleiding van hoogbegaafden plaats te vinden. Welke mogelijkheden er zijn en hoe het onderwijs eventueel anders aangeboden zou kunnen worden, wordt in deze workshop besproken.

Gegeven door Marjolijn Rijnberg van NHL Stenden.

Taal: Nederlands