Menu
Home / / Building your learning power

Building your learning power

Locatie: Bird's Nest Datum: 7 Juni 2018 Tijd: 10:00 - 11:50

BLP: focus op leren en leercultuur: Het doel van Building Learning Power (BLP) is om het lerend vermogen bij leerlingen te ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. Centraal staat het creëren van een leercultuur in de klaslokalen en in de school  in het algemeen. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen. BLP vergroot het zelfregulerend vermogen en leerplezier van leerlingen, met als gevolg dat leerresultaten omhoog gaan.

Trainen ‘leerspieren’: BLP maakt de vergelijking met sport, waarin het langdurig en professioneel trainen van spieren noodzakelijk is voor het leveren van een (top)prestatie. Naarmate leercapaciteiten beter worden getraind, in een goede context, neemt het leervermogen van de leerlingen toe.

Docent gedrag: Waar in de sport de trainer/coach belangrijk is voor het ontwikkelen van talenten, is het in de school de leraar die deze rol vervult. Door BLP kunnen leraren bewust kiezen uit een palet van vaardigheden, waarmee ze het leerproces van de leerlingen stimuleren en begeleiden.

Taal: Een belangrijk aspect van BLP is dat het leerlingen taal geeft om over leren te praten.. Dit lijkt iets kleins, maar het is een belangrijke stap in het bewustwordingsproces.

Praktijkonderzoek en ervaring: Het gedachtegoed van BLP is ontwikkeld door prof. Guy Claxton uit Engeland. Leertheorieën en onderzoek van o.a. John Hattie, Carol Dweck, Ellen Langer liggen onder het concept van BLP. Een groot aantal scholen in het primair en voortgezet onderwijs werkt daar succesvol met Building Learning Power. In Noord Nederland zijn een dertigtal scholen actief met BLP.

Workshop wordt gegeven door Evie Walsma, Anton de Vries en Anita Holwerda van ECNO.

Taal: Nederlands en Engels