Menu
Home / / Atelier-plus Sociaal Domein

Atelier-plus Sociaal Domein

Locatie: Future Datum: 7 Juni 2018 Tijd: 9:00 - 10:50

In het Atelier-plus vanuit NHL Stenden/Werkplaats Sociaal Domein leren studenten (o.a. Welzijn, Zorg, Bestuurskunde, Master), professionals uit het werkveld, gemeenten en vrijwilligers van elkaar. Zij werken op een werkplek in de regio op gelijkwaardige voet samen aan vraagstukken uit de praktijk. Het succes van deze werkwijze laten we je graag zien (dag 1). Daarnaast willen we je graag uitnodigen om zelf te kunnen leren en ervaren hoe we van een sociaal vraagstuk tot een prototype komen waar meerdere disciplines en burgers bij betrokken zijn. In dit pressure-cook Atelier kun je ervaren hoe je met studenten, docenten, professionals, overheid, vrijwilligers, wijkbewoners en bezoekers een real-live praktijkvraagstuk uit kunt werken. Vanuit de wijk aan de overkant van de NHL is namelijk een grote groep vrijwilligers actief. Zij bieden ondersteuning waarbij de behoeften en mogelijkheden van de wijkbewoners centraal staan. Deze pilot (Lab Noord) geldt als veelbelovende innovatie, omdat er veel verschillende partijen in samenwerken. De vraagstukken waar de bewoners van deze wijk op dit moment mee worstelen staan centraal in deze workshop (dag 2). Op basis van de behoefte van de deelnemers van dag 2 kan er eventueel een presentatie van het prototype plaatsvinden op dag 3.

Gegeven door Richtje Boomsma, Ieta Berghuis, Dirk Postma, Frits Sieswerda, Jaap Ikink, Avelien Haan, Evelyn Finnema, Bart de Jager e.a.                                                              Van de organisatie NHL Stenden hogeschool: Werkplaats Sociaal Domein

Taal: Nederlands