Menu
Home / / Wat kan een assesment ons vertellen over een student?

Wat kan een assesment ons vertellen over een student?

Locatie:VR LABDatum: 7 Juni 2018 Tijd: 15:20 - 16:10

Honours-studenten aan Hogeschool Rotterdam sluiten hun Honours-programma af met een centraal georganiseerd eindassessment. In de afgelopen jaren heeft HR het instrument goed leren kennen en vanuit Honours blijkt het een uitermate goede methode de kwaliteit van het handelen van de student te beoordelen. We hanteren hierbij als basis ons competentieprofiel Innoverend Handelen. In het assessment staat dan ook het handelen voorop en niet het uiteindelijke beroepsproduct. Dat is in het begin, ook voor docenten, wennen. Toch geeft het assessment zo inzicht in de kwaliteit van het opgeleverde beroepsproduct. In de bijeenkomst simuleren we een stukje assessment en gaan in gesprek over de kennis die zo’n assessment over de student oplevert.

Deze workshop wordt gegeven door Ineke Miltenburg van HR.

Taal: Nederlands