Menu
Home / / Onderzoek binnen X-Honours waarde en waardecreatie

Onderzoek binnen X-Honours waarde en waardecreatie

Locatie:Smart ClassDatum: 7 Juni 2018 Tijd: 10:20 - 11:10

X-Honours is een levendige leergemeenschap waarbij de deelnemers waarde ontlenen en waarin ze gezamenlijk waarde creëren. Deze ervaren waarde creatie is het onderwerp van ons onderzoek. In deze presentatie hebben we het over de iteratieve ontwikkeling van onze onderzoeksinstrumenten en geven we een compact beeld van wat er tot nu toe uit ons onderzoek naar voren kwam. De X-Honours-netwerkbarometer (instrument 1) is een vragenlijst die jaarlijks wordt verspreid onder studenten en professionals van X-Honours. Xpose (instrument 2) is een instrument waarin studenten hun leerervaringen kunnen vastleggen die ze kunnen gebruiken voor hun talentgerichte ontwikkeling. Met Xpose verzamelen we zogenaamde micro-narritieven: korte anekdotes die inzicht bieden in de ervaren waard creatie binnen X-Honours.

Gegeven door Boudewijn Dijkstra en Astrid van Twillert van NHL Stenden Hogeschool – X-honours.

Taal: Nederlands en Engels